Priser og tilskud

Når du er over 18 år, skal du selv betale for undersøgelse og behandling hos tandlægen, men du får tilskud fra det offentlige

Tilskud til tandbehandling fra det offentlige gælder for en række behandlinger:

  • Undersøgelse
  • Forebyggende behandling
  • Behandling af huller (caries)
  • Tandkødsbetændelse (paradentose)
  • Rodbehandling
  • Tandudtrækning under lokalbedøvelse
  • Div. operative indgreb

For de behandlinger er der faste priser, der er ens for alle tandklinikker. Priserne er bestemt ud fra en overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen.

Tilskud til tandlægehjælp og tandpleje bliver automatisk trukket fra regningen, før du betaler. Du får enten en procentdel af prisen eller et fast tilskud til en bestemt behandlingstype. Honorartabellerne indeholder de faste priser, der er aftalt for voksentandplejen med den offentlige sygesikring.

For unge på kontanthjælp og uddannelseshjælp (SU) gælder der særlige regler:

  • Er du mellem 18-24 årige kan du få tilskud til dækning af 100 pct. af egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2018).
  • Er du mellem 25-29 årige og modtager uddannelseshjælp, kan du få tilskud til dækning af 100 pct. af dine udgifter, som overstiger 600 kr. (2018).
  • Er du 25 år eller derover kan du få tilskud til dækning af 65 pct. af egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2018).

Se mere på borger.dk

Tilskud fra Danmark

Sygesikringen ”Danmark” yder tilskud til mange forskellige typer tandbehandling. Størrelsen af tilskuddet er afhænger af hvilken gruppe, du er forsikret i.
Se mere på Sygesikringen Danmark

Vi hjælper gerne med en beregning af dit individuelle ”danmark”-tilskud.

Sygesikring Danmark yder også tilskud til tandreguleringsbehandling. Ved et fuldt behandlingsforløb ydes typisk et tilskud på ca. 3.800. Se nærmere her.

Muligheder for særlige tilskud

Pensionister og personer med visse sygdomme kan få særligt tilskud til tandbehandling fra Kommunen og Regionen. Vi hjælper dig gerne med at udfylde ansøgningsskema.

Gratis undersøgelse, tandrensning og forebyggende behandling for unge under 26 år

Er du under 26 år og medlem af ”danmark”, får du 100% refusion af din egen betalingen for undersøgelser, kontroller, forebyggelse og tandrensning.

PrislistePRISRefusion fra “danmark”
fratilgrp. 1,2 (max)grp. 5(max)
Eftersyn:
Statusundersøgelse 18-25 år:95,195,195,1
Statusundersøgelse +25 år:163,037070
Individuel forbyggende behandling:161,826464
Almindelig tandrensning:204,03105105
Bitewings røntgenbilleder i forbindelse med undersøgelse (2 stk):208,196868
fratilgrp. 1,2 (max)grp. 5(max)
Parodontitis behandling (priseksempel):*
Let parodontitis: udvidet tandrensning + 3 tandrodsrensninger:596,29290290
Medium svær parodontitis udvidet tandrensning + 5 tandrodsrensninger:807,47400400
Svær parodontitis: udvidet tandrensning + 7 tandrodsrensninger:1018,65510510
Kirurgisk behandling af parodontitis:272920252025
fratilgrp. 1,2 (max)grp. 5(max)
Plastfyldninger:
Lille plastfyldning uden slid fra495,59138138
Plast lille kindtand (præmolar) 1 flade450789310310
 Plast lille kindtand (præmolar) 2 flader6501088310310
 Plast stor kindtand (molar) 1 flader 893 kr.496893310310
Plast stor kindtand (molar) 2 flader 1.314 kr.8631314310310
fratilgrp. 1,2 (max)grp. 5(max)
Kroner og broer:**
(priserne er uden evt. plast opbygning og/eller stift, som i nogle tilfælde kan være nødvendigt)
MK-Krone (metal påklædt med porcelæn)450063002100543
Speciallavet dansk MK-krone:45063002100543
Højæstetisk porcelænskrone:630067002100543
3-leddet bro12000180006300
Plast stor kindtand (molar) 2 flader 1.314 kr.1200018000
fratilgrp. 1,2 (max)grp. 5(max)
Implantatbehandling:**
Implantatbehandling1450019000105003700
 Membran behandling i forbindelse med implantatoperation:03500800800
 Knogleopbygning i forbindelse med implantatoperation:04000800800
fratilgrp. 1,2 (max)grp. 5(max)
Implantatbehandling:**
Implantatbehandling1450019000105003700
 Membran behandling i forbindelse med implantatoperation:03500800800
 Knogleopbygning i forbindelse med implantatoperation:04000800800
fratilgrp. 1,2 (max)grp. 5(max)
Bøjlebehandling (ortodonti):
Konsultation hos vores specialtandlæge i ortodonti (tandretning) 550 kr.550210210
fratilgrp. 1,2 (max)grp. 5(max)
Andre ydelser:
Operativ fjernelse af visdomstand (amotio)35025001600800
Tandblegning1000280000
Bidskinne8003500495495
Røntgenbillede 148,87 kr.0148,876868
Injektion (bedøvelse) 288 kr.02887575

**: Ekskl. bedøvelse, opbygning, røntgen

BEHANDLINGER