Henvisninger

Risskov Tandklinik er henvisningspraksis for vanskelige rodbehandlinger, tandretning, tand- mund- og kæbekirurgi samt bidfunktion og ansigtssmerter.

Rodbehandling
Henvisninger modtages i alle behandlingstyper indenfor ortograd endodonti (rodbehandling):

  • Almindelig og kompliceret endodonti (herunder revisioner)
  • Lokalisering af rodkanaler
  • Behandling af rodåbne tænder med apexifikation eller regenerativ endodonti
  • Behandling af resorptioner, invaginationer m.fl.
  • Behandling perforation
  • Fjernelse af frakturerede instrumenter og stifter

Behandling udføres med Zeiss operationsmikroskop og under anvendelse af kofferdam. Der behandles efter gældende retningslinjer fra European Society of Endodontology

Behandlingen foretages af tandlæge Mads Juul.
Patienter modtages pr. henvisning. Klik her for oplysninger og henvisningsblanketter.

Tandregulering
Vi tilbyder alle typer af regulering. Herunder fast apparatur (bøjler) og “usynlige” skinner som fx. Invisalign.
Behandlingen foretages af specialtandlæge Johan Corydon Knudsen.
Patienter modtages pr. henvisning eller personlig henvendelse. Klik her for kontaktoplysninger.

Bidfunktion og ansigtssmerter
Behandlingen foretages af tandlæge Karin Fejerskov
Patienter modtages pr. henvisning af egen tandlæge eller ved personlig henvendelse. Klik her for kontaktoplysninger.

Tand, – mund- og kæbekirurgi
Behandlingen foretages af specialtandlæge Nicolai Paaske
Patienter modtages pr. henvisning eller ved personlig henvendelse. Klik her for kontaktoplysninger.

Røntgenoptagelser
Klinikken modtager henvisninger til orthophantomogram- og lateral cephalogram-optagelser. Klik her for kontaktoplysninger

BEHANDLINGER