Henvisninger

Risskov Tandklinik er henvisningspraksis for vanskelige rodbehandlinger, tandretning, tand- mund- og kæbekirurgi samt bidfunktion og ansigtssmerter

Rodbehandling
Henvisninger modtages i alle behandlingstyper indenfor ortograd endodonti (rodbehandling):

  • Almindelig og kompliceret endodonti (herunder revisioner)
  • Lokalisering af rodkanaler
  • Behandling af rodåbne tænder med apexifikation eller regenerativ endodonti
  • Behandling af resorptioner, invaginationer m.fl.
  • Behandling perforation
  • Fjernelse af frakturerede instrumenter og stifter

Behandling udføres med Zeiss operationsmikroskop og under anvendelse af kofferdam. Der behandles efter gældende retningslinjer fra European Society of Endodontology

Behandlingen foretages af tandlæge Mads Juul.
Patienter modtages pr. henvisning. Klik her for oplysninger og henvisningsblanketter.

Tandregulering
Vi tilbyder alle typer af regulering. Herunder fast apparatur (bøjler) og “usynlige” skinner som fx. Invisalign.

Behandlingen foretages af specialtandlæge Johan Corydon Knudsen.
Patienter modtages pr. henvisning eller personlig henvendelse. Klik her for mere information og her for kontaktoplysninger.

Bidfunktion og ansigtssmerter
Behandlingen foretages af tandlæge Karin Fejerskov
Patienter modtages pr. henvisning eller ved personlig henvendelse. Klik her for kontaktoplysninger.

Tand, – mund- og kæbekirurgi
Behandlingen foretages af specialtandlæge Nicolai Paaske
Patienter modtages pr. henvisning eller ved personlig henvendelse. Klik her for kontaktoplysninger.

Røntgenoptagelser

Klinikken modtager henvisninger til orthophantomogram- og lateral cephalogram-optagelser.

PRISER – HENVISNINGER

Endodonti
Hver tand er forskellig, og der er mange faktorer, der har indflydelse på, hvor meget behandling der er nødvendig. Derfor er der et større spænd i de vejledende priser.

Tand med 1 kanal:Kr. 3.000 – 5.500
Tand med 2 kanaler:Kr. 3.800 – 5.500
Tand med 3-4 kanaler:Kr. 6.000 – 7.000

Du vil naturligvis modtage et mere præcist og skriftligt overslag, inden behandling iværksættes, og så snart vi har vurderet røntgenbilleder og henvisning fra din tandlæge.

Beløbene er inkl. røntgenbilleder, lokalbedøvelser og en midlertidig fyldning.  Eventuel videre behandling af tanden vil blive foretaget hos din egen tandlæge, som også vil få tilsendt en redegørelse for behandlingens forløb.

Ortodonti
Prisen for en konsultation inkl. grundig gennemgang og behandlingsplan: kr.550,-

BEHANDLINGER